7. októbra 2014

(ani my) Nepracujeme pre štát

V spolocnosti 0011 s.r.o. padlo rozhodnutie prejavit svoj postoj k statnym praktikam, ktore sa nezlucuju s etickymi principmi tejto spolocnosti. Ide hlavne o tie statne praktiky, ktore zasadnym sposobom zasahuju do slobody svojich obcanov, obmedzuju slobodnu sutaz a volny trh a sposobuju neefektivne nakladanie s prostriedkami svojich obcanov, resp. ich plytvanie.
Spolocnost 0011 s.r.o. preto vita iniciativu a vyhlasenia spolocnosti Nethemba s.r.o., ku ktorym sa tymto pridava.

www.nepracujemeprestat.sk